• info@rotterdamfundracers.nl
  • KvK 70657467
Stichting Rotterdam Fund Racers gelooft in haar missie. Sport verbindt mensen!

Hand in Hand vastberaden

De Stichting Rotterdam Fund Racers, een initiatief van enkele vrienden en bevriende relaties uit het Rotterdamse bedrijfsleven, heeft zich ten doel gesteld vanuit het hart van de samenleving iets terugdoen vóór de samenleving. Wij hebben ons ten doel gesteld zo veel mogelijk positieve krachten en initiatieven te bundelen om op sportieve wijze onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in Rotterdam te nemen.

Enthousiasme, ambitie en hoop zitten in het DNA van onze Stichting. De woorden Fund en Racers zijn voor ons synoniem aan de woorden Fun en Raising.

Speerpunt van de Stichting Rotterdam Fund Racers blijft de jaarlijkse deelname aan Alpe d’HuZes, maar daarnaast zal er jaarlijks een aantal Fund Raising acties worden georganiseerd ten bate van zelf gekozen doelen die aan de regio Rotterdam-Rijnmond gebonden zijn.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Thomas Wortelboer (Rabobank Rotterdam), Mark van Son (Aafje Hulpthuis), Norbert de Boer (Fundament Advies), Lars van den Broek (36 Cycling) en mijzelf, Ruud Maaskant (Jordex Shipping & Forwarding). Deze vijf organisaties zijn van meet af aan betrokken geweest bij de voorgaande Alpe d’HuZes deelnames.

Het is de uitdrukkelijke wens van het bestuur dat het zich betrokken maar bescheiden zal opstellen. De volle aandacht moet te allen tijde uitgaan naar de te voeren campagnes.

 

 

Namens het bestuur wil ik niet alleen een woord van dank uitspreken aan onze deelnemende sporters, maar ook aan diverse vrijwilligers en begeleiders die zich al spontaan bij ons hebben aangemeld. Volledigheidshalve teken ik aan dat alle teambegeleiders, sporters en vrijwilligers, van de websitebouwer tot de fotograaf, van de sportmasseurs tot de activiteiten van de bestuursleden zelf, kosteloos hun medewerking hebben toegezegd. Dit betekent dat iedere zuivere euro die gedoneerd wordt rechtstreeks terecht zal komen bij het daartoe bestemde doel.

Sporten verbindt mensen. De Stichting Rotterdam Fund Racers gelooft in haar missie op zijn Rotterdams, kortom Hand in Hand Vastberaden! We doen ons werk besluitvaardig – met elkaar, voor elkaar. Dat is onze droom, dat is onze missie.

Namens het bestuur en namens alle medewerkers van de Stichting Rotterdam Fund Racers dank ik jullie voor het vertrouwen.

Hartelijke groet,

Ruud Maaskant – Voorzitter Stichting Rotterdam Fund Racers

 

2309 +

Aantal donaties

3

Aantal acties

216 +

Vrijwilligers

205194

Totaal bijeengebracht

Samen tonen we op sportieve wijze

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid!
Meer informatie?